info@submediation.nl 0619919649

Aanzegplicht werkgevers

De werkgever dient uiterlijk één maand voor afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst de werknemer te melden of hij met hem verder wil of niet. Doet de werkgever dit niet tijdig, dan zal hij aan de werknemer een boete moeten betalen. Verzuimt de werkgever aan te zeggen, dan is hij een boete verschuldigd gelijk aan een maandloon. Zegt hij te laat aan, dan is hij een vergoeding naar rato verschuldigd. Duurt de arbeidsovereenkomst korter dan zes maanden, dan geldt de aanzegplicht niet.

Het aanzeggen dient schriftelijk te gebeuren. Volgens een recente uitspraak van de kantonrechter dient de werkgever te bewijzen dat de aanzegbrief door de werknemer is ontvangen. Om te voorkomen dat de werknemer zegt dat hij de aanzegbrief niet heeft ontvangen, is het wenselijk de aanzegging aangetekend te versturen.